9 av 10 andetag tar du inomhus – håll koll på din ventilation


Att ha en väl fungerande ventilation hemma är viktigt av fler skäl än bara en behaglig inomhusluft. Dåligt fungerande ventilation kan ge stora konsekvenser för både ditt hem och din egen hälsa. Håkan Källqvist från Sotargruppen berättar mer.

– Damm och partiklar samlas i ventilationskanalerna från luften hemma. Efter några år har det hunnit bli ganska mycket damm. Rensar man inte leder det till sämre cirkulation i hemmet och värmeanläggningen börjar fungera sämre, förklarar han. 

Det är bra att ta för vana att rensa ventilationskanalerna med 3-6 års mellanrum, beroende på bostadens förutsättningar. 

– Det är lite olika om man bor i hus med självdrag eller om man har en mekanisk ventilation. Vi hjälper gärna till och kikar på förutsättningarna för respektive bostad. 

Påverkar hälsa och mående
Men vad kan egentligen hända om man struntar i att kolla ventilationen då och då? Jo, faktum är att ventilation är en viktig hälsofråga. Man har sett samband mellan flödet i inomhusluften och risk för allergi och astma. 

– Idag bygger man energieffektivt, isolerar ofta och byter till nya och tätare fönster. Förr om åren fanns ofta ett självdrag i bostäder som har försvunnit med modernare lösningar. Det är bra att utvecklingen går framåt men det gör det också extra viktigt att hålla koll på ventilationen, fortsätter Håkan. Ett hus som är byggt med en mekanisk ventilation förutsätter att den anläggningen fungerar som det är tänkt för att hus och människor skall må bra. Ett hus måste ha undertryck som skapas av ventilationssystemet. Om man har ett övertryck i sitt hus så innebär det att man ”trycker” in fukt i byggnadens väggar tak och golv. Detta kan leda till stora problem. Vi ser ofta hus där ventilationen inte fungerat av olika anledningar. Där uppstår problem med fukt och mögel.

I Sverige tillbringar man stor del av sin tid inomhus. Luftkvaliteten kan påverkas av parfymer, matlagning, byggmaterial, möbler, rengöringsmöbler och datorer. I vår utandningsluft ger vi ifrån oss koldioxid – och blir koldioxidhalten för hög får vi huvudvärk och blir illamående. 

– Allt det här kan undvikas genom att se till att man har en frisk ventilation, som tar in frisk luft och får bort dålig luft från hemmet.

Det kan du göra själv

Vill du kan du ta in någon som undersöker ventilationen hemma hos dig och tipsar dig om hur du bäst underhåller den. Men det finns också saker du kan göra själv, för att få en hint om hur ventilationssystemet mår. 

  • Badrumsspegeln. Immar din badrumsspegel fortfarande en halvtimme efter dusch så är ventilationen i badrummet för dålig. 
  • Fönster. Kondens på insidan av fönstren är en varningssignal om dålig ventilation.
  • Matlukt. Känner du matlukt i andra rum än köket? Det kan vara ett tecken på att luften rör sig i fel riktning. 
  • Testa att hålla ett papper mot ventilerna. En bit hushållspapper ska sugas fast, ett A4-ark ska nästan fastna eller blåsas ut om du provar mot en tilluftsventil. 
  • Brevlådan. Visslar det i din brevlåda är det ett tecken på att luften inte får flöda som den ska.