Allt du behöver veta om avlopp


Vad kostar ett avlopp? Hur går man tillväga? Och vad är ett miljövänligt alternativ? Ecotech svarar på frågorna du har – eller kanske inte ens visste att du hade – om avlopp och reningsverk.

Möt representanter från Ecotech på årets Bomässa och få svar på dina frågor.

Vad är ett godkänt avlopp?
– Avloppsanläggningar är tillståndspliktiga i Sverige och kraven på avloppsanläggningar styrs av miljöbalken tillsammans med Havs- och vattenmyndighetens ”Allmänna råd för enskilda avlopp”. Du behöver ansöka om tillstånd från din kommuns miljöenhet för avloppsanläggningen på din egen fastighet. Varje fastighet behöver ett eget tillstånd där reningskraven är anpassade efter den om-givande miljöns känslighet. Ecotechs minireningsverk, Ecobox, uppfyller de högsta kraven vi har i Sverige. Om du inte vet om ditt nuvarande avlopp är godkänt, ta kontakt med kommunen.

Vilket ansvar har jag för mitt enskilda avlopp?
Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhet-sutövare enligt lagen och är därför ansvarig för den egna anläggningen. Du ska också löpande kontrollera och underhålla din anläggning så att den fungerar.

Räcker en trekammarbrunn för att rena mitt avlopp?
– Nej, enligt lagen behöver du ytterligare rening. Endast en trekammarbrunn som sorterar ut de fasta partiklarna är inte tillräckligt utan det krävs ytterligare rening efter slamavskiljar-en, exempelvis behöver övergödande ämnen och bakterier renas i anläggningen. För hög rening och långlivslängd är ett godkänt minireningsverk att rekommendera.

Om jag bestämt mig för ert reningsverk, hur börjar jag?
– Hos Ecotech så börjar vi med ett kostnadsfritt hem-besök där vi tillsammans med er tar fram förslag på en lämplig placering av anläggningen. Verkets placering och utsläppspunkt, (dvs. var det renade avlopps-vattnet lämnas tillbaka till naturen) planeras utifrån omgivningen, markförhållanden och dricksvatten-brunnar på den egna fastigheten eller närliggande fastigheter. Vår certifierade personal kontrollerar befintliga ledningar till och från verket och planerar den nya rördragningen samtidigt som gräv- och schaktarbetet planeras. Denna plan ligger sedan till grund för ansökan (självfallet hjälper vi dig med ansökningsförfarandet).