Är ditt boende redo för solceller och elbil?


Att vi måste minska våra koldioxidutsläpp för att stoppa klimatförändringarna är något få bör ha missat. Men trots det kan det vara svårt att veta vad man som individ kan göra för att faktiskt göra skillnad.
Karlstads kommuns energi- och klimatrådgivare Linda Hagman och Kimmo Hägglund tipsar om två saker som både gör konkret nytta och minskar dina kostnader: skaffa solceller och elbil!

Få energispartips i monter A11 på mässan.

– Solceller gör bra nytta både på samhällsnivå och för dig som individ. Förutom att det förstås är bra för klimatet. Det är egentligen bara win-win-win, konstaterar Kimmo.

När du köper solceller har du en investeringskostnad som kan jämföras med att du betalar din elräkning för 10 år framöver på en gång. Men i gengäld får du låga driftskostnader och när solcellerna är betalda har du gratis el under resterande del av den tekniska livslängden på anläggningen vilket är 20 till 30 år!

– Man har alltså en privat vinning i detta, man har både sänkta elkostnader och ett ökat värde på huset. Samtidigt som man bidrar till en viktig del i omställningen av energisystemet. I framtiden behöver 10% av elen som produceras i Sverige komma från solenergi. Idag gör knappt 1% det, säger Linda.

Vi märker också att det är en skön känsla för många att få ta betalt av sitt elbolag för den el som matas ut på nätet. Att påverka sin självförsörjandegrad av el upplevs som positivt samtidigt som det är en viktig del ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tanka din bil med din egenproducerade solel
Förutom att vårt boende ger upphov till klimatutsläpp så gör även våra transporter det. Transportstyrelsens egen utredning har kommit fram till att 60% av antalet bilar som rullar idag måste bort och resterande bilar måste rulla hållbart för att nå våra klimatmål enligt Parisavtalet.

– Det handlar till stor del om att vi måste börja tänka på ett annat sätt kring vårt bilanvändande. Jag brukar säga att vi måste släppa bilen och greppa transporten. Vi måste lösa våra transportbehov på andra sätt än enbart med bil.

Men om du ändå behöver en bil är ett bra alternativ en elbil. Om du har installerat solceller på ditt tak, monterar en laddbox på väggen för elbilen så tankar du solel i bilen. Enkelt, tillgängligt och hållbart, framtiden är här och du kan få statligt stöd för att göra investeringar.

– Med sol i tanken, då gör du en stor skillnad! Det är dit vi vill nå, avslutar Energirådgivarna.

 

Energi- och klimatrådgivningen hjälper privatpersoner, små- och medelstora företag, föreningar och andra organisationer. De erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågor kring energianvändning och hur vi kan minska dess miljö-påverkan. Det kan handla om ditt hus, bostadsrättsföreningen, idrottsföreningen eller det egna företaget. Uppvärmning, ventilation, belysning och installation av solceller är exempel på frågor de diskuterar dagligen.