Bli din egen kraftproducent!


Stirling motorn uppfanns för 200 år sedan och har seden dess använts i begränsad omfattning. Med hjälp av modern teknik så vaknar nu den gamla uppfinningen till liv Inresols Genious stirling motor, är ett litet kraftvärmeverk för hemmabruk som kan förse en hel villa med energi för både el och värme.

– Här har du något som producerar allt du behöver i din villa till ett väldigt lågt energipris. Det finns inget motsvarande på marknaden idag. I princip blir du din egen elproducent, säger Kjell Lusth vid Agera Energi som är återförsäljare.

Motorn körs på pellets men går även att kombinera så att den drar energi från solcellspaneler dagtid och användare brännaren nattetid, du behöver alltså inte köpa en extra Inverter då det finns inbyggt. Använder du motorn dygnet runt, året runt och kör den på maxläge kan den producera 40 000 kilowatt timmar el per år.
– Det är bra mycket mer än vad en normal villa förbrukar. Skulle du behöva mer så går det att koppla ihop två stycken, säger Kjell.

Uppfinningen innebär inte bara att du får en lägre elkostnad utan spar även på miljön.
– Du får en totalt klimatneutral energiproduktion i och med att du kör på pellets som är förnyelsebart så är hela energiproduktionen förnybar, säger Kjell.

Produkten är helt ny och tillverkas lokalt i Gävle.
– Fabriken har precis fått ut de första skarpa exemplaren. Det är roligt att den har en väldigt fin lokal anknytning och att den också kommer skapa arbetstillfällen framöver. berättar Kjell.

Han tror att det lilla kraftvärmeverket i framtiden kommer finnas i varje villa.
– Vi har sett antal stora revolutioner inom tekniken, exempelvis PC:n som har förändrat våra liv totalt och sedan smartphones och det här är nästa grej. Vi kan alla bli våra egna kraftproducenter!

Vill du veta mer och få chans att titta på motorn finns Agera Energi på plats under mässan för att visa upp den och svara på frågor.