Containerodling – är det framtiden?


Företaget FUTUFARM introducerar nu Freight Farms ”Leafy Green Machine” på den nordiska marknaden – det perfekta odlingssystemet som ger dig möjlighet att odla sallad, grönsaker och örter i stor skala året om under de flesta typer av förhållande. 

Lyssna på Anders Nilsson och Harrie Rademaekers från Futufarm. Föredrag på Bomässans scen fredag kl. 14.30.

Sättet som vi idag producerar mat på är inte hållbart med konsumentens ökade efterfrågan på matens innehåll, ursprung och uppkomst. Framtidens behov att smarthålla med jordens resurser öppnar därför upp för nya innovationer. FutuFarms ambition är att bli ett ledande företag inom utveckling av nya moderna metoder för odling, och med deras mobila odlingsmodul är man ett stort steg på vägen. 

2016 startade han FutuFarm AB med det långsiktiga målet att identifiera och utveckla ny odlingsteknik som leder till fler stadsbrukare för att på sikt minska vårt beroende av importerade grödor.
Läs mer på www.futufarm.com.