En medlemsförening för dig med villa


Att äga ett hus ställer stora krav då man på egen hand, eller tillsammans med familjen, måste ta det fulla ansvaret för sin boendesituation. En del klarar av allt som dyker upp, men vissa saker går inte att lösa på egen hand. Då är det bra med en medlemsorganisation som Villaägarna.

Villaägarnas riksförbund är en medlemsorganisation för alla som bor i eget hus. Idag finns de representerade över hela landet – totalt finns det 225 lokalföreningar som jobbar för bättre villkor i boendet för sina medlemshushåll. 

– Som medlem i Villaägarna är du alltså med i både riksförbundet och lokalföreningen. Våra åtta föreningar i Värmlands län finns till för att till exempel påverka politiker och beslutsfattare i viktiga frågor som berör ditt lokala boende och förhandla fram ännu bättre medlemsrabatter, berättar
Roger Lindahl som är regionchef i region Mitt.

Terese Wallinder är jurist och chef för medlemsrådgivningen dit man också kan ringa om det uppstår något problem:

– Alla medlemmar har rätt till kostnadsfri rådgivning och de är välkomna att ringa, mejla eller ställa frågor på vår webbsida. Vi har anställda jurister, byggnadstekniker och lantmätare. Sedan har vi även externa rådgivare som kan hjälpa till inom smalare områden som exempelvis trädgård, geoteknik, inredning, brandskydd och sotning. Målet är att småhusägarna ska få råd, stöd och hjälp med de frågor de kommer i kontakt med.

I årsavgiften för medlemskapet i Villaägarna ingår rådgivning inom bland annat bygg och juridik, medlemsrabatter samt bevakning av olika politiska intressefrågor som exempelvis boendeskatter, bolån och
energikostnader.

– Vi har en förmånlig hem- och villaförsäkring, rabatt på besiktningstjänster och en stor mängd partners med rabatt på bland annat målarfärg och byggmaterial. Tanken är att man ska kunna spara in medlemsavgiften genom att använda medlemsrabatter förklarar Terese.

Villaägarna är en partipolitiskt obunden organisation och arbetar helt utan vinstintresse. De är mest kända för sitt engagemang i avskaffandet av fastighetsskatten 2008. Om du vill veta mer eller är sugen på att bli medlem så passa på att fråga dem på mässan i monter F03.