En stad i utveckling


Nya bostäder byggs, områden rustas upp och nya centrum utvecklas. Växjö är verkligen en stad i utveckling och som alltid med fokus på att vara Europas grönaste stad.

– Växjö växer på alla håll och kanter och vi arbetar med att möta efterfrågan på bostäder, handel och andra lokaler, säger Nicole Wångne, kommunikatör på Växjö kommun. Växjö växer med 1000 personer per år och idag bor det cirka 88 000 i kommunen.
– Nu bygger vi för framtiden för 100 000 invånare.
På Bomässan möter du representanter från kommunen som berättar om var och vad som finns i byggplanerna.
– Vi kommer bland annat att ha en karta över Växjö där man kan se var det byggs och visa upp en byggmodell över det nya stationsområdet.

Växjö stationsområde är det största projektet inom kommunen, ett område som ska utvecklas de närmsta 5-10 åren.
– Vår vision är att stärka centrums attraktivitet genom att skapa en mötesplats och entré till staden som ökar möjligheten till kollektivresandet, säger Nicole Wångne.
I planerna finns ett nytt och större resecentrum med butiker och restauranger, nya platser för att hämta och lämna resenärer, två nya bussgator men även 400 nya bostäder och World Trade Center Växjö, ett modernt kontorshus i sju våningar.

Solallén i Vikaholm.
Solallén i Vikaholm.

I Växjö pågår även flera nya bostadsprojekt. Ett av dem är Vikaholm som byggs enligt Växjös ambition att vara ”Europas grönaste stad”.
– Det är ett grönt område med allt vad det innebär. Grönt bokstavlig talat med mycket växtlighet och en allégata genom området, men också grönt genom att vi har fokus på att det ska bli ett långsiktigt hållbart boende, berättar Ulf Hördegård, projektledare.

Här planeras det för blandad bebyggelse, villor och flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter, vilket bidrar till minskad segregation och ökad mångfald. Hela området byggs också enligt ett kvalitetsprogram som bland annat ställer krav på energieffektiva hus.
– När det gäller uppvärmning ska husen vara anslutna till fjärrvärme och det är ren bioeldad fjärrvärme som vi producerar här i Växjö så det har många fördelar miljömässigt, berättar Ulf. Det finns också som alternativ att bygga passivhus.

Bostäder Vikaholm.jpg
Nybyggda hus i Vikaholm.

Förutom Vikaholm planeras nya bostäder i bland annat Bäckaslöv, Hovshaga centrum och Bredvik. I Bredvik ska det även byggas skola/förskola och lokaler för handel och kontor. Kommunen jobbar också med Arenastaden i Växjö som ska bli landets bästa center för idrott, kultur, handel och boende. Dessa och flera andra projekt får du chans att ställa dina frågor kring på mässan.

Växjö kommun har arbetat framgångsrikt med miljöfrågor sedan -70 talet även om det var först 2007 som BBC sände reportaget som ledde till att kommunen började kalla sig för Europas grönaste stad. Ett exempel är att man sedan 1993 har halverat de fossila koldioxid utsläppen per invånare och år.
– En stor del av den goda resan är att vårt kommunala energibolag har gått från 100 procent olja till 100 procent förnyelsebar energi. Vi har också varit väldig aktiva när det gäller att hitta alternativa bränslen till bilar och arbetar med utmaningen: hållbara transporter, berättar Sohie Kim Hagdahl, miljösamordnare.

Kommunen ihop med den lokala företagsvärlden och universitet har tillsammans antagit en Växjödeklaration där man lyfter att Växjö ska vara fossilbränslefritt år 2030. På det gröna temat arbetar kommunen kontinuerligt med energieffektivisering av gamla och nya byggnader, restaurering av sjöar och att skydda samt bevara grönområden i takt med att staden utvecklas. Det och mycket mera!
– Miljö- och hållbarhetsarbetet är oändligt. Det är en vision och ambition som vi jobbar med hela tiden. Vi ska inte bli bäst en gång utan hela tiden!, säger Sohie.

Växjö Kommun på mässan

  • Sohie Kim Hagdahl föreläser på söndag kl. 13 om miljöarbetet i Europas Grönaste Stad.
  • På fredag och lördag finns kommunens bygglovsexperter på plats. Perfekt tillfälle för dig att ställa frågor om du går i byggplaner.
  • Få tips och råd från energirådgivare
  • Frågetävling med chans till fin vinst!

Bild, Resecentrum Växjö stationsområde. Illustration: Tengbom Arkitekter.