Expansiva Karlskrona


Sedan två år tillbaka ökar Karlskrona med omkring 1 000 invånare årligen. För att möta behoven är målet att minst 500 nya bostäder ska byggas per år.

Karlskrona kommun befinner sig i ett expansivt skede med en inflyttning som aldrig förr, något som naturligtvis gläder Hans Juhlin, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Vi tror att den här utvecklingen har kommit för att stanna, säger han och berättar vidare att kommunen bygger både helt nya stadsdelar mitt inne i staden såväl som förtätningsprojekt.

Krutviken. Illustration: Wingårdhs Arkitekter. Visualisering av 3DVision.

Krutviken, som nyligen beviljats bygglov, får bostadsrätter i exceptionellt läge. Det hästskoformade huset skapar en skyddad innergård med fantastisk utsikt över fjärden. Pantarholmen ger däremot huvudsakligen hyresrätter – av HSB och Karlskronahem.
– Det är angeläget att vi har en blandning av upplåtelseformer, säger Hans Juhlin.

Kommunens största projekt är Pottholmen med beräknad inflyttning våren 2019.
– Den nya stadsdelen kommer sätta avtryck för framtiden, säger Hans Juhlin. Det blir totalt 1 000 lägenheter med ett fantastiskt läge mitt i staden – ett stenkast från järnvägsstationen med de absolut bästa kommunikationer man kan tänka sig.

Även stadens gemensamma ytor utvecklas som exempelvis Stortorget. I juni invigdes platsen runt Karl XI.
– Platsen runt kungen har blivit en succé. Fundamentet skapar möjlighet till vistelse och möten människor emellan. I takt med stadens befolkningstillväxt vill vi skapa de bästa av förutsättningar även för livet mellan husen, säger Hans Juhlin.

Besök kommunens monter på mässan

  • Där finns möjlighet att ta del av ytterligare projekt och diskutera utvecklingen av Karlskrona – samt få svar kring exempelvis bygglov.
  • Kommunens energirådgivare finns på plats.
  • För ytterligare information om pågående plan- och byggprojekt: www.karlskrona.se/karlskronabygger