Experten tipsar: Våga engagera dig i ditt boende


Alla som bor i en bostadsrätt får någon gång frågan om de är redo att engagera sig i föreningens styrelse. Det kan kännas som ett stort steg – men det innebär också många fördelar.

– Du som har köpt en bostadsrätt är ju en form av fastighetsägare, tillsammans med dina grannar. Ni har ett gemensamt ansvar för fastigheten. Därför kan man se det som en investering att engagera sig i föreningens arbete. Man får en möjlighet att bidra till att fastighetens värde bibehålls eller ökar, säger Alexandra Melberg på HSB Sydost.

Förutom att du får ökade möjligheter att förverkliga idéer och projekt inom föreningen, så får du som styrelseledamot också insyn i hur föreningen sköts, menar Alexandra.
– Utifrån ett internationellt perspektiv är bostadsrättsföreningen en unik företeelse. Du är både medlem och delägare med möjlighet att leda föreningen genom styrelse- och föreningsarbete. Det kan också kännas tryggt att ha kontakt med sina grannar och vara en del av gemenskapen. Och det är inte så mycket arbete som många tror.

Det här gör styrelsen
Styrelsen i en brf har i uppgift att förvalta både fastigheten och föreningens ekonomi. I det ingår att upprätthålla en underhållsplan, för att se till att fastigheten sköts på bästa sätt. Men också att ta tillvara på medlemmarnas ekonomiska intressen, och följa en årlig budget. Styrelsen tar också hand om miljö och hållbarhet, allmän trivsel och i vissa fall arbetsgivaransvar.

HSB hjälper dig att skapa det goda boendet

* HSB är specialister på bostadsfrågor och förvaltning. Sedan starten 1923 har de byggt och förvaltat bostäder där man ska kunna trivas och må bra.
* De erbjuder tjänster för bostadsrättsföreningar inom alla tänkbara områden – ekonomi och redovisning, förvaltning och underhåll, fastighetsskötsel och utbildningar i styrelsearbete.

* Regionföreningen HSB Sydost innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. De har 230 bostadsrättsföreningar.

* På Bomässan kommer de att visa två nyproduktionsobjekt – Arkaden i Växjö och Garvaren i Karlskrona.