Framtidsverkstaden blev en succé – så tyckte Lidköpingsborna själva


Lidköping är en kommun på frammarsch, invånarantalet ökar stadigt. Därför fokuserar nu kommunen på att möjliggöra för ökat bostadsbyggande samtidigt som man vill värna stadens attraktionskraft. För att lyckas med detta behövs planering på en övergripande nivå och det behövs hjälp från invånarna själva. Så man skapade Framtidsverkstaden. 

– Fler Lidköpingsbor betyder att vi långsiktigt behöver se till att det finns bra offentlig service, och tillräckligt med parker- och rekreationsområde, förklarar Johanna Renko kommunikatör på Lidköpings kommun. 

Som ett resultat av det här arbetet valde kommunen att skapa en egen Framtidsverkstad. Framtidsverkstaden placerade man i centrala Lidköping dit man bjöd allmänheten att komma för att vara med och påverka den kommande stadsutvecklingen. 

– Detta är ett nytt sätt för oss att ha medborgardialog på och det har fungerat över förväntan. Framtidsverkstadens centrala plats underlättade för folk att spontant komma förbi och dela sina åsikter och idéer, enklare än vad det kanske hade känts att gå till stadshuset, säger Johanna. 

Dialogen kommer att leda fram till en samrådshandling sommaren 2020 och ett slutligt beslut om stadsutvecklings-planen under våren 2021. 

– Jag är imponerad av Lidköpingsborna, vi har fått massor av inspel och lär oss hela tiden nya saker om vår stad, säger Maria Nordqvist som är planstrateg i kommunen och initiativtagare till Framtidsverkstaden. 

På mässan kommer du kunna se vad alla Lidköpingsbor tyckt, tipsat och gett sina synpunkter om. 

Möt kommunen på mässan 

Under Bomässan kommer du även att kunna träffa följande instanser från kommunen: 

* Förvaltningen kommer finns på plats för att under årets mässa i första hand lägga fokus på införandet av det nya insamlingssystemet för hushållsavfall. 

* Renhållningen finns på plats i dagarna tre för att diskutera olika lösningar för det enskilda hushållet och samhället i stort. 

* Teknisk service kommer också, tillsammans med Samhällsbyggnad, presentera de nya lösningarna för kommunikation vid driftstörning och felanmälan via hemsida, appar och sms.