Här byggs framtidens Lidköping


Inom kommunen jobbar man mer än någonsin på att utveckla stadskärnan till en sprudlande knutpunkt som inte bara är välkomnande och trivsamt för alla – utan även hållbart. Ett samhälle för framtiden! 

Representanter från kommunen berättar mer om kommande projekt i monter A18. 

– Vi påbörjar nu ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Lidköpings stad, planen kommer att peka ut den långsiktiga viljeriktningen för hur staden ska utvecklas. Under arbetet kommer vi jobba med frågor om hur staden kan förtätas, hur trafiken kan hanteras och hur det gröna i staden bör utvecklas för att Lidköping ska vara en stad som är långsiktigt hållbar och
attraktiv att leva och verka i, berättar Maria Nordqvist, plan-strateg för Lidköpings Kommun.

 Parallellt med detta arbete pågår många andra planarbeten, bland annat planeras Lidens gamla läge i Stenhammar för bostäder. Det pågår planläggning för en utveckling av Filsbäck och man arbetar med flera mindre planer centralt som möjliggör för förtätningar på fastigheter som delvis redan är bebyggda idag. Utbyggnaden av Askeslätt är nu påbörjad och byggnation i Sjölunda fortgår sedan några år tillbaka. 

 – Staden utgår från kärnan och behöver ständigt utveckla sin attraktivitet. Det handlar bland annat om att förädla och förtäta stadsrummet för att skapa en närhet. Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd där tillvaron skall vara öppen och bekväm över tid, en blandstad. Lidköping har en fantastisk potential att skapa ett effektivt samspel mellan bostäder, arbete och service, samtidigt som vi värnar om Lidköpings identitet, säger Per Westerlind, processledare för stadsutvecklingen i kommunen.

I Lidköpings kommuns monter A18 på mässan kommer du att kunna träffa deras energirådgivare som informerar om den nya solkartan, eller passa på att träffa personal som kan allt om kommunens boendealternativ för äldre. Dessutom finns bostadsbolaget AB Bostäder representerade för övergripande frågor kring bostäder. 

I närheten av Lidköpings kommuns huvudmonter finns Lidköpings energi (monter: B10) samt förvaltningen Teknisk service (monter B09) som bland annat kommer att demonstrera matavfallsinsamlingen och hur det går till praktiskt. De kommer även att dela ut en miljötratt som du kan använda för att minska mängden matlagningsfett i ledningsnätet och reningsverket. Möjlighet finns även att delta i rebustävling med chans till fina priser.