Har du koll på det farliga möglet?


Det finns en ökad medvetenhet kring riskerna med mögel, ändå är det otroligt vanligt att villaägare glömmer bort husets svaga punkter: vind och krypgrund. Man är sällan där och mycket kan hända på kort tid. Regelbundna kontroller borde vara självklart men utförs sällan. “Det finns mycket man kan göra både för att förebygga och åtgärda mögelproblem”, säger Hans Wilhede från Fuktkoll.se. 

Prata fukt och mögel med Fuktkoll.se i monter A-27.

– En vanlig situation är att man har bytt värmesystem, till exempel till bergvärme. Man slutar elda, murstocken kallnar och vinden får inte längre samma värmetillskott som tidigare. En temperaturskillnad på bara en grad förändrar luftfuktigheten med fem till sex procent. Ligger man då på gränsen börjar möglet växa, förklarar Hans.

Forskning på mögel visar att hälsoproblem kan kvarstå i många år efter att den drabbade blivit av med möglet eller bytt bostad. Det kan märkas genom skador på luftvägarna, att man inte är pigg när man vaknar på morgonen, hostar och nyser, ögonen rinner eller att man har återkommande infektioner. I många fall kan astma och luftvägsinfektioner utvecklas. Mögel är utan tvekan farligt och viktigt att snabbt få bort från huset.

– Men mögel går att åtgärda! Ofta tror kunden att de, till mycket stora kostnader, måste byta hela taket på en mögeldrabbad vind, men det är ytterst sällan det behöver bli aktuellt. När vi är ute och besiktigar går vi igenom hela bostaden för att kartlägga risker och eventuella orsaker och lämnar en helhetslösning till kunden, berättar Hans.

Vad kan man göra själv för att förebygga mögel?
Vid förändringar i huset, som till exempel fönsterbyte eller tilläggsisolering, är det viktigt att kontrollera din vind. Kolla så att ventilationen fungerar både där och i själva bostaden, och så att isoleringen inte har några glipor eller håligheter. Använd inte vinden som förråd eller lager.

– En annan sak att hålla koll på är ventilationen i husgrunden. Håll grunden ren och rensa bort organiska material. Marken i grunden ska vara täckt så att inte fukttrycket får en chans att komma upp. Speciellt en så varm sommar som i år har husgrunderna mått riktigt dåligt, säger Hans.

TRYGGHETSVAKTEN

En av tjänsterna som Fuktkoll.se erbjuder är det fuktstyrda systemet Trygghetsvakten, som styrs av fuktnivån. Det skapar en kontrollerad miljö där mögel inte kan växa. Systemet sköter sig själv och rekommenderas i krypgrunden samt på vinden.

OM FUKTKOLL.SE

Fuktkoll.se tillhandahåller helhetslösningar där de besiktigar, sanerar, åtgärdar och förebygger fukt- och mögelproblem på vindar och i krypgrunder. De kontrollerar och installerar ventilations- och värmesystem och gör en genomgripande huskoll av din villa. De har även lösningar för markradon.