Att anlita hjälp i tid lönar sig – Bomässans juristexpert visar vägen


Har du koll på vad lagen redan har bestämt åt dig? Ibland blir det inte som man har tänkt sig – av olika anledningar. När det inte blir som man hade tänkt sig inom juridiken, beror det oftast på en omedvetenhet. En omedvetenhet om vad som gäller, om något händer. Att fokusera på förebyggande juridik och att tidigt skriva avtal är ett effektivt sätt att minimera risken för tvister i framtiden. 

MÖT FAMILJEJURISTEN LIJBAH HAMMAR PÅ BOMÄSSAN 2023:

– Juridiken finns där i bakgrunden vid olika skeden i livet, lika osynligt som trafikförordningen finns med oss i bakgrunden när vi kör bil. Gemensamt för familjejuridiken och egentligen all lagstiftning, är att paragraferna sällan blir kännbara, så länge dessa efterföljs och inget inträffar, säger Lijbah Hammar från Skaraborgs Jurist, som är Bomässans Juristexpert. 

Hennes intresse för juridiken väcktes redan under gymnasietiden, och har inte minskat sedan dess.  Hon brinner för juridik och att hjälpa människor att hitta rätt. I den dagliga verksamheten fokuserar hon mycket på förebyggande familjejuridik.  

För att lättare kunna bemöta en inträffad händelse inom trafikförordningen, finns det olika typer av försäkringar att tillgå. Men till skillnad från trafikförordningen, finns det inga försäkringar att teckna mot sambolagen eller annan lag inom familjejuridiken. Däremot finns det en mycket stor flexibilitet inom familjejuridiken. 

— Målet med förebyggande juridik är att förhindra framtida tvister, och samtidigt få en ökad trygghet, ekonomiskt. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller, innan något inträffar, och inte skjuta upp den besvärliga frågan. Den absolut bästa tidpunkten för att fokusera på den förebyggande juridiken, är tidpunkten då relationerna mår som bäst. För då är även samarbetet som starkast, säger Lijbah Hammar. 

Frågor som en familjejurist möter kan vara allt från: varför är det viktigt att tänka på vem som står på lagfarten, trots att man är gift? Vad händer med den ena makens eller sambons tillgångar vid sjukdom? Vi är sambor med gemensamma barn, kan vi ärva varandra om vi skriver testamente? Vad innebär enskild egendom?

— Det handlar om de vanligaste fallgroparna, som man kanske har råkat läsa om, och sedan börjat fundera på. Då hamnar man automatiskt i diskussionen om hur förebyggande juridik kan användas för att själv bestämma vad som ska gälla vid olika situationer, säger Lijbah.

När en part i ett äktenskap föreslår att han eller hon vill skriva ett äktenskapsförord, blir det ofta ett känsligt samtalsämne. Hur kan de känsliga delarna hanteras generellt?
– Genom att vara öppen med hur man tänker och förklara varför, brukar förutsättningarna för ett bra samtal förbättras. Oftast handlar det om att någon av makarna har fått ny information som man inte kände till tidigare, och då är det onödigt att låta sin partner fundera över om något i relationen har föranlett diskussionen.

När diskussionen har startat är det bra att boka ett möte med en familjejurist. 

– Det är viktigt att man går igenom vad som gäller i varje specifikt fall, så att man vet vad som är förutbestämt i lagen. Först därefter blir det möjligt att ta reda på om det förutbestämda alternativet, stämmer överens med ens egna vilja, eller om det finns behov av något
familjerättsligt avtal, säger Lijbah. 

Vad är det som redan är bestämt i lagen inom familjejuridik? 

— Ganska mycket. Det finns exempelvis en arvsordning enligt lag, och bestämmelser om bodelning för sambor respektive makar. Bestämmelserna gäller automatiskt i respektive situation, om det inte finns något familjerättsligt avtal som ersätter dessa. Ett testamente kan helt, eller delvis, ersätta arvsordningen enligt lag. En framtidsfullmakt kan helt, eller delvis, ersätta behovet av god man. Ett äktenskapsförord eller samboavtal kan helt, eller delvis, ersätta bestämmelserna om bodelning mellan makar respektive sambor, och så vidare. Med rätt ord, på rätt plats, är syftet att förebygga framtida tvister och oönskade konsekvenser. 

4 tips från Bomässans juristexpert

1. Googla lagom. Google är en bra väg till att få en översiktlig kännedom om det mesta, men sällan en bra väg till att få fullständig koll inom juridik. .

2. Tänk till i tid. Nyttja den generösa flexibiliteten i lagen, till att själv få bestämma, istället för att betrakta juridik som ett område som endast blir aktuellt när något inträffat. Det är mycket riktigt att det är då den blir kännbar, men det anpassningsbara skedet har passerat när något redan har inträffat. 

3. Agera.När du väl har format dina frågeställningar och är redo att få klarhet i dessa, skjut inte upp det. 

4. Var inställd på att det kan bli energikrävande att diskutera frågorna, både inom familjen och hos juristen. Dels pga av att det främst berör svåra och tragiska tankar, dels pga att paragrafer behöver omvandlas till förståelse. Det är en energikrävande procedur, men dessvärre nödvändig om det förutbestämda i lagen ska anpassas för just din situation.

På Bomässan i Mariestad lyssnar du till Lijbah Hammar på stora scenen alla dagar. Välkommen!
Fredag Kl 13.00: Fallgropar som kan undvikas inom familjejuridiken
Lördag Kl 13.00: Innebörden av olika gåvovillkor vid fastighetsgåva
Söndag Kl 14.00: Framtidsfullmakten och syftet med en delad lagfart

Artikeln är ur Bomässa Magazine 2023