Rent avlopp utan krångel


Har du tänkt på hur viktigt det är att avloppsvattnet från din bostad blir renat? Utsläpp av fosfor och kväve bidrar till algblomning i vattendrag och sjöar, något som på sikt även påverkar ditt dricksvatten. På Bomässan träffar du Ecotech som erbjuder en enkel lösning i form av ett minireningsverk.

– Systemet har en helt biologisk lösning som både spar på miljön och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav. De flesta företag använder en teknik med kemikalier men vi erbjuder en lösning som helt bygger på biologiska processer, säger Karl-Gustav Niska på Ecotech.

Ecobox är ett system som är anpassat för villor och fritidshus med enskilt avlopp och det finns lösning till allt från enskilda hushåll upp till tjugo fastigheter.
– Minireningsverket har ett filter som dels binder fosfor och dels reducerar bakterierna med minst 99,999% och det är det som skiljer oss från andra.

Den biologiska lösningen har förfinats de senaste 5-10 åren och det är nu en ny generation produkter som syns på marknaden – och behovet är stort. Karl-Gustav berättar att runt 700 000 avlopp i Sverige idag bedöms som otjänliga.
– Det här är något som måste åtgärdas nu. Utsläpp av fosfor och kväve bidrar till övergödning vilket orsakar algblomning som gör att våra badvikar växer igen. Så småningom når det även Östersjön och Västerhavet som drabbats hårt.

Det påverkar också alla vattendrag däremellan, oavsett var du bor så ingår du ju i ett jättestort vattensystem. En stor fördel med Ecobox är att insidan är helt fri från rörliga delar och mekanik som kan gå sönder.
– Vi har allting inbyggt i en enhet, säger Karl-Gustav. De är mycket enkla i sin konstruktion och servicen blir därmed väldigt låg. Det är en svensktillverkad, stabil och robust lösning med lite driftsstörningar, även om man såklart måste se till att anläggningen fungerar även om man har ett servicetal.

Ready-to-Use construction, architecture, drawing, under-construction, building montage of images

Förutom att Ecobox har allt i en enhet så kan man också ansluta allt avlopp till detta, man behöver alltså inte dubbla rördragningar och två olika system för att rena WC respektive BDT (Bad, Disk, Tvätt) och man behöver inga specialtoaletter utan kan använda vilken vanlig vattentoalett som helst. Att installera ett minireningsverk kräver bygglov och Ecotech erbjuder en fullservice lösning som inkluderar allt från hjälp med ansökan, installation till efterföljande service. För som Karl-Gustav poängterar är det här oftast inget man har som hobby själv.
– Vi märker när vi besöker mässor att det är många som börjar inse vikten av att ha ett bra reningsverk, folk vill ha bra dricksvatten och inte bidra till utsläpp.

På mässan möter du Ecotech och deras lokala återförsäljare.
– Besökare kan komma till oss för att boka ett hembesök där vi gör en projektering, helt kostnadsfritt. Det är bara att komma till vår monter så berättar vi gärna allt om produkten.