Ska du bygga om, nytt eller till?


Det är många frågor som kan uppstå när du ska bygga. Det kan vara funderingar kring bygglov, markfrågor, detaljplaner, avlopp, energi och hur tillgång till väg ska lösas. Kom till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings (VGS) monter och få tips och råd.

Sedan 2016 samverkar bygg- och miljöverksamheterna i Hofors, Ockelbo och Sandviken i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
– Sammanslagningen ger oss en mer effektiv organisation, högre rättssäkerhet och bättre service till samtliga kommunmedborgare och näringsidkare, säger Hanna Gustafsson, trafikingenjör vid Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning. Förvaltningen och nämnden har sitt säte i Sandviken men arbetar i alla tre kommunerna. För närvarande finns deras kontor på Sandbacka Park men under våren 2018 planerar man att flytta in i Sandvikens stadshus.

sandbacka

På VGS finns enheterna miljö och hållbarhet, plan och bygg, kart och lantmäteri samt verksamhetsstöd, vilket ger en bred kompetens samlat under samma tak.
– Tillsammans skapar vi en helhet som underlättar när du t.ex. går i byggtankar, säger Hanna.

Det händer mycket på våren, även hos VGS. Det är nu de flesta funderar på att bygga om eller bygga nytt, men för att få bygga kan det krävas olika lov och tillstånd. Eftersom de flesta bygglovsansökningar kommer in under denna period är det bra att vara ute i god tid. Det är även viktigt att de handlingar som du skickar in är kompletta från början.
– Ett av de vanligaste misstagen är att ritningarna saknar mått och skala, vilket gör att bygglovshandläggaren inte kan bedöma hur stor byggnaden kommer bli. Om du behöver komplettera din ansökan kan handläggningen dra ut på tiden vilket i sin tur fördröjer din byggstart, säger Hanna.

För att veta vad som behöver vara med i din ansökan rekommenderar VGS dig att läsa de anvisningar som finns på kommunens hemsida. När du ska bygga måste du även lösa frågan gällande fastighetens vatten och avlopp. Att anlägga en ny avloppsanläggning kräver tillstånd, och i de flesta fall krävas det även tillstånd när du ska ändra din befintliga avloppsanläggning. Har du fler frågor gällande ditt avlopp kan du vända dig till miljö- och hållbarhetsenheten.

En annan vanlig fråga som VGS får handlar om fastighetsgränser. Om du har frågor gällande din fastighet och dess gränser kan du vända dig till kart- och lantmäterienheten. I Sandvikens kommun finns en egen kommunal lantmäterimyndighet som är en del av VGS. Bor du i Sandvikens kommun och t.ex. köpt eller sålt mark så att fastighetsgränser påverkas och behöver ändras kan du vända dig till oss.

I år finns vi representerade på bomässan så kom och ta chansen att träffa oss och ställ era frågor. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt.

3 tips när du ska söka bygglov:

  • Var ute i god tid
  • Läs anvisningarna under ”Bygga, bo & miljö” på kommunens hemsida www.sandviken.se (gäller även Ockelbo och Hofors)
  • Tydliga och måttsatta ritningar i rätt skala