Unik expertis i kommunens monter!


 “En hållbar och välkomnande kommun” – så lyder Lidköpings politiska vision. Men det är också temat för kommunens medverkan på årets Bomässa.

Efter att tidigare år ha varit utspridda runt om i mässhallen, har kommunen nu samlat sina trupper på ett och samma ställe. Johanna Renko är kommunikatör på Lidköpings kommun:
– Vi har skapat en slags kommunal ö, nära ingången på mässan. Som besökare ska man uppfatta att kommunen är samlad, även om det kommer att finnas olika monterdelar som man kan gå emellan.

Stadsbyggnadskontoret, Lidköping Energi, AB Bostäder och Lidköping Bredband kommer samtliga att finnas på plats i den “kommunala ön”. Alla med sin unika expertis, men med det gemensamma målet att informera om hur just deras gren av kommunen arbetar för att nå visionen “en hållbar och välkomnande kommun.”
Men vad innebär den där visionen, egentligen?

Enligt Johanna Renko handlar det framförallt om att kommunen har satt ord på hur och vad man vill vara.
– Lidköping är en kommun där du alltid ska känna dig välkommen, oavsett om du turistar, planerar att bosätta dig här eller tänker driva företag. Och hållbarheten är helt nödvändig för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har i dag.

En liten men viktig del i det hållbara arbetet, är den sopsortering som snart rullas ut på bred front i kommunen och som väckt en hel del uppståndelse.
– Det är en fråga som påverkar många, och som många också har frågor kring. Representanterna från Lidköping Energi är beredda på det, och kommer göra sitt allra yttersta för att förklara hur det är tänkt att gå till, säger Johanna Renko, som verkligen ser fram emot mässdagarna.
– Besökarna kommer att få möjlighet att, via en ny digital tjänst, svara på en del frågor om kommunen. Och så har vi den obligatoriska frågetävlingen så klart, avslutar Johanna.

Lidköping kommuns målbild för år 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla göra att fler flyttar till Lidköpings kommun. Vi är minst 45 000 lidköpingsbor.
Lidköpings kommun är en mötesplats som har fördubblat antal besökare.
Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköpings kommun och kommunikationer till och från Lidköpings kommun så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.