Vad vill du veta om Vetlanda?


Vetlanda kommun kommer att finnas på plats under hela mässan för att prata nya bostadsområden, fiberanslutning, och energirådgivning. Eller kanske är du intresserad av miljö-el, renhållning eller kommunens översiktsplan?

I år är har mässan tema Grönt Boende och någon som gärna tipsar mer kring det är kommunens energi- och klimatrådgivare, Anders Bernberg.
-Jag kommer erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och klimatinformation till besökarna, både privatpersoner, organisationer och företag, berättar han.

Ska du köpa ny bil eller däck kan du få tips på hur du väljer miljösmart. Ska du köpa fönster till ditt hus och vill diskutera uppvärmningen av huset går det lika bra. Ska du byta värmesystem och vill veta mer om olika alternativ för att spara energi kan du få vägledning. Här ges alla chanser att få tips till att skapa en mer klimatsmart vardag.
-Jag kommer också att ha med mig ett kalkylprogram där du kan gå in och titta på vad du kan göra för att reducera elförbrukningen i ditt hus, berättar Anders Bernberg.

anders
Anders Bernberg, energi- och klimatrådgivare.

I programmet skriver du in uppgifter såsom hur du bor idag, antal rum, hur många personer som bor i hushållet med mera. Har du sedan funderingar på att köpa exempelvis en luftvärmepump som kostar 50 000 kr kan du få reda på ungefär hur mycket du kommer spara.
– Det är inte beräknat på kilowatten men man får en ungefärlig uppfattning, för olika investeringar ger ju olika effekt, säger Anders. Vi talar inte om vad som är rätt eller fel utan hjälper till och ger exempel.

Vad är några enkla knep som man kan ta till för att spara energi hemma?
 – Stäng av stand by funktionen på tv:n och låt inte datorn stå på dygnet runt. En dator som står på dygnet runt kostar ungefär extra 700 kr om året. Du kan också köpa smarta lampor, såsom lågenergilampor eller LED-lampor.

För dig som vill prata nya bostadsområden finns kommunens planarkitekt, Martin Karlsson, på plats. Han kommer berätta mer om den fördjupade översiktsplan som kommunen håller på att ta fram för Vetlanda centralort.
– Vi ska identifiera nya områden för framtida exploatering och se över vilka områden som ska bevaras och utvecklas. Vi vill gärna höra från allmänheten om det till exempel är några särskilda grönområden som man använder för rekreation och vill bevara, var de tycker att vi ska satsa på att bygga och vilken typ av bostäder de vill ha, säger Martin Karlsson. Synpunkterna blir kunskapsunderlag för vårt fortsatta arbete, även om det är klart att vi inte kan tillgodose allas synpunkter.

IMG_5946.JPG
Martin Karlsson, planarkitekt

Besökare kommer också få se kartbilder som visar dels hur tätorten utvecklats över tid men som även redovisar kommunens byggnationer som planers och i gång
– Vi har påbörjat detaljplaneringen för nya villaområden i anslutning till centralområdet som vi kommer visa. Vi har också flerbostadshus som är på gång mer centralt, säger Martin Karlsson.

VETAB, kommunens energi- och miljöbolag kommer också att finnas i montern.
– Vi kommer att besvara alla kunders frågor oavsett om det handlar om elavtal, fjärrvärme, bredband, vatten- och avlopp eller renhållning av sopor. Just i år kommer vi att ha lite extra fokus på bredbandsutbyggnaden, berättar Simon Nilsson, marknadschef på VETAB.

I montern kommer det också att finnas en Synpunktshörna där du får tillfälle att tycka till. Synpunktshörnan kommer att vara bemannad under hela helgen med representanter från kommunens alla nämnder och förvaltningar. Passa på att prata om hur just du vill leva och bo i Vetlanda.

Synpunktshörnan

I Synpunktshörnan möter du representanter från:
Fredag: Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorg och Witala bostäder
Lördag: Miljö- och byggnämnden, Kultur- och fritid och Tekniska nämnden
Söndag: Kommunstyrelsen, Socialnämnden och det kommunala bolaget VETAB