Västerås stad ger dig svar på Bomässan


Västerås stad har ett antal representanter på plats på Bomässan. Bland annat arkitekter, byggnadsingenjörer och energirådgivare
– Har man en fråga om att bygga eller bo i Västerås, är det stor chans att någon av oss har svaret, säger Eric Heinisch, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Västerås växer så det knakar, och det finns stort behov av fler bostäder. De närmaste åren är målet 1 000 nya bostäder per år. Och att det byggs mycket märks i staden och på stadsbyggnadskontoret.
–  Vi är inblandade i allt som byggs, eftersom vi är beviljande instans, och visst händer det en hel del, säger Eric Heinisch.

Han nämner bland annat projektet med att omvandla Öster Mälarstrand, från industriområde och båtuppläggningsplats till modernt och attraktivt bostadsområde. Just nu växer tolv nya bostadskvarter med 700 bostäder fram i området.
– Jag tror att det kommer att bli riktigt bra. Jämfört med miljonprogrammet, när man också byggde mycket och snabbt, anstränger man sig för att skapa blandade och levande områden, säger Eric Heinisch.

Men det är inte bara flerbostadshus som byggs i Västerås. Till stadsbyggnadskontoret strömmar det även in ärenden och frågor från privatpersoner.
– Ofta handlar frågorna om hur bygglovsprocessen går till, hur lång handläggningstiden är eller vilka åtgärder som är bygglovsbefriade. Regelverket kan vara lite snårigt, men vi hjälper mer än gärna till, säger Eric Heinisch.

Då behövs bygglov

Du ska nästan alltid ha bygglov om du ska bygga nytt eller vill bygga till. Det kan också krävas lov om du ska göra ändringar på eller i en byggnad. Här är några exempel på när det krävs lov.

  • Att bygga en ny byggnad eller anläggning.
  • Att göra tillbyggnader på en byggnad eller anläggning som redan finns.
  • Att ändra det byggnaden används till. Till exempel från kontor till bostad.
  • Att byta fasad, material på taket eller färg på fasaden.
  • Att bygga större plank eller mur.
  • Att ställa upp en container, husvagn eller tält under en längre tid.