Vattenrening – rent och friskt dricksvatten i kranen


Vattenkvaliteten sjunker tyvärr över hela jordklotet, delvis på grund av miljöförstöringen. Inte ens världens bästa vatten är riktigt bra längre. Det är därför en god idé att se över sitt dricksvatten – både för sin egen hälsas skull och för att skydda fastigheten. Roger Strand från Vattenmiljö VVS och Värme berättar mer.

Vattenmiljö VVS och Värme träffar du i monter A03.

– De vanligaste problemen i våra småländska vatten är lågt pH-värde, det vill säga ett försurat och aggressivt vatten. Vi löser även ofta problem med järn, mangan och hårt vatten. Andra ämnen våra reningsanläggningar kan ta bort är radon, uran, arsenik, fluorid, kalium bly, nitrat, salt och svavelväte, förklarar Roger Strand. 

Genom att anlita ett företag som Vattenmiljö VVS och Värme som installerar skräddarsydda reningsanläggningar för dricksvatten, kan du reducera alla onyttiga ämnen i vattnet och få fram en vattenkvalitet som är 97 till 99,9 procent rent. Genom att göra ett enkelt vattenprov så vet du direkt om det är någonting du behöver åtgärda för att bevara både din hälsa och fastighet.

– Har man ett påtagligt bekymmer så är det i princip alltid ekonomiskt lönsamt att rätta till problemet. Och påverkas dessutom hälsan, ja då går det ju inte ens att räkna nyttan i pengar, säger Roger.

Med miljön i fokus
Idag jobbar Vattenmiljö VVS och Värme helt kemikaliefritt, både när det gäller dricksvattenrening och reningsverk för avloppsrening. De väljer produkter och samarbetspartner som har ett klart miljöperspektiv i sitt arbete. Nyligen lanserade de det världsledande vattenreningsföretaget EcoWaters produkter i Sverige. Som svensk distributör levererar de både till egna kunder och återförsäljare.

– Vi är väldigt glada och stolta över att kunna leverera deras produkter. EcoWater är ett namn som förpliktigar. Ända sedan 1925 har de fokuserat på att utveckla miljövänliga vattensystem. Hela processen, från design, utveckling och funktion till energiförbrukning, underhåll och återvinning är byggt för minimal miljöpåverkan – ja till och med miljöförbättring.

Med ett avkalkningsfilter från EcoWater kan du till exempel minska din förbrukning av tvättmedel, schampo och rengöringsmedel med 60-80%. Vilket förstås innebär att du radikalt minskar hushållets kemikalieutsläpp. 

– När det gäller avloppsreningsverk, så har vi satsat på biologiska reningsverk från Ecotech. Ecobox minireningsverk tar hand om ditt avlopp och renar det i en helt kemikaliefri process, så att det som släpps ut har badvattenkvalitet – kan det bli bättre?