Be an exhibitor!

About

About

Med över 20 år på marknaden har vi en stark position, och den ska naturligtvis bli ännu starkare.

Bomässa ska utveckla, underlätta och marknadsföra arrangemang och produkter i anslutning till mässor, evenemang, kongresser och konferenser. Företaget ska stimulera ökat värdeskapande och vara en attraktiv samarbetspartner för sina kunder.

Vår service och våra produkter ska skapa värde för alla kunder. Alla våra kunder, såväl arrangörer som utställare, ser oss som sin prioriterade leverantör vad gäller att öka värdeskapandet av såväl att delta på en mässa som att arrangera en mässa/ett evenemang.

Vi engagerar oss i den enskilda kundens behov och ger förslag på hur de får ut största möjliga värde av sitt mässdeltagande/sitt evenemang.

Vi följer hela tiden med i utvecklingen på området. Vi ser till att alltid ha relevanta och aktuella insikter om vad som händer inom evenemangs- och mässbranschen, så att vi alltid upplevs som ett företag som kan bidra med mycket vad gäller vidareutveckling av alla bransch koncept.