Skapa din drömträdgård


Gör drömmen sann om att få dricka ditt kaffe en solig sommarmorgon på verandan och blicka ut över din perfekta trädgård med stilren marksten, vackra rabatter och en porlande damm. Vare sig du precis byggt suterränghus eller köpt ett renoveringsobjekt med en överväldigande grönska så kan du skapa din drömträdgård.

Trädgårdsteamet Gunilla Welin Brook, trädgårdsarkitekt och anläggningsexperten Ulf Thalén ger oss tips och trix genom att berätta om hur de går tillväga för att uppfylla sina kunders trädgårdsdrömmar och skapa harmoni i utemiljöer.

– Det är en del punkter man bör tänka på innan man skrider till verket, startar Gunilla. Vad har du för befintliga förutsättningar, hur ligger huset i förhållande till ljus, vad finns för jord, finns det berg eller slänter att ta hänsyn till? Det mesta går att ordna men det blir oftast trevligast resultat och mest kostnadseffektivt att utgå ifrån tomtens förutsättningar. Det är viktigt att ta hänsyn till vad kunden vill ha för funktioner. Ska det odlas, lekas, lagas mat, badas eller alltihop på en och samma gång? Det sätter strukturen för vad som ska skapas och hur man vill att sin trädgård ska se ut. En viktig fråga är hur sugen man är på att sköta om trädgården i vardagen, det avgör mycket av hur man lägger planen. Sedan kommer materialval och såklart, vilken budget som är tänkt för trädgården. Det finns otroligt många vackra och fantastiska upplägg när du gestaltar en trädgård, se till att göra den hållbar ur ett miljöperspektiv, personlig och att den blir en förlängning av husets rum, säger Gunilla.

Ofta ser din trädgård inte ut precis som du tänkt dig när ritningarna är klara och det är dags att sätta spaden i backen. Vissa delar av anläggningen kräver ofta kompetensen hos en trädgårdsanläggare. Ulf från TH Grävtjänst är glad att kunna hjälpa sina kunder uppfylla sina drömmar.

– Ofta tror man att det är omöjligt att skapa det man önskar utifrån tomtens förutsättningar. Vi kan skapa det mesta med grävmaskiner, fyllningsmassa och lite kreativ jord, säger en glad Ulf. Sen är det alltid grundarbetet som avgör hur din trädgård kommer att hålla över tid, avslutar han.

Besök Gunilla och Ulf i monter B09 och starta planeringen för din drömträdgård.

Trädgårdsarkitekt Gunillas checklista för ditt trädgårdsprojekt
1. Gör en plan
2. Rita alltid skalenligt
3. Dela in trädgården utifrån önskade funktioner; parkeringsytor, gångytor, sociala ytor, lekytor, odlingsytor, poolytor, planteringar
4. Bilda rum – struktur
5. Gör miljömässigt hållbara materialval, återanvänd, försök att ta tillvara vatten från tak och hårdgjorda ytor, gör en del av trädgården till en kompostdel, välj växter som gynnar biologisk mångfald. Låt en del av gräsmattan bli en ängsyta.
6. Gör flera versioner av planen
7. Låt det ta tid, låt idéerna mogna

Anläggare Ulfs bästa tips
* Börja med sidan längst bort från inkörningen och arbeta dig bakåt så slipper du spring på nyanlagt område
* Planering är key. Jobba systematiskt och tänk igenom hur du ska lägga upp arbetet
* Använd rätt jord. Planteringsjord till planteringar och gräsmattejord till gräsmatta
* Häckar ska grävas minst 50cm djupa och 50cm breda
* Trädgropar anpassas efter typen av mark, minst 50cm djupt och en meter i diameter
* Både sådd och färdig gräsmatta ska ha en jordmån på minst 10cm av godkänd jord

Att anlägga marksten
* Förbered marken genom att gräva ur 30cm på körbar yta och 15-20 cm på en ej körbar yta
* Använd markduk där det finns risk för blandning med underliggande material. Detta är viktigt för att hindra ytan från att röra sig
* Fyll på med bergkross 0-32 och 0-16, packa med markvibrator.
* Fyll på med sättsand; stenmjöl eller finmakadam. Sättsanden ska sedan vibreras lätt.
* Väg in med avdragsrör och skapa fall så att lutet går från huset, dra sedan av överblivet grus med hjälp av en rätskiva eller bräda
* Murarsnöre ger raka linjer att lägga efter
* Arbeta ergonomiskt, en pall med sten väger ca 1.2ton/st (115kg/m2)
* Fogning av marksten med fastfog eller sandfog är viktigt för att hämma rörelse och växtlighet. Sandfogen har ett årligt underhåll medans fastfog/hårdfog bara görs en gång