Bli energismart på mässan!


Smarta energivanor spar både på din ekonomi och miljön. Upptäck hur du kan minska energianvändningen i ditt hem på årets mässa! Energirådgivare från Norrköpings kommun finns på plats för att tipsa hur!

  Funderar du på att bygga nytt eller bygga till så är det ett utmärkt tillfälle att passa på och bolla sina tankar och idéer, säger Enver Memic, energi- och klimatrådgivare vid Norrköpings kommun.

Han och kollegan Gabriel Külen finns på plats i temaområdet Grönt Boende på mässan där de kommer berätta om hushållens elenergivanor, husens energianvändning och ge värdefulla råd och tips på hur du kan göra ditt boende mer energieffektivt.
– Vi ger personlig, opartisk och kostnadsfri rådgivning, säger Enver och berättar att det folk till exempel brukar fråga mycket om är uppvärmningssystem, olika värmepumpar och vad som är bäst utifrån rådande förutsättningar.

­- Att se över värmesystemen är ofta det folk har att tjäna mest pengar på men det allra enklaste sättet att minska energianvändningen är att se över sitt beteende, allt från att släcka lamporna efter dig till att dra ut mobilladdaren när du inte använder den.

Hur tycker du att Norrköpingsborna sköter sig när det kommer till energisparande?
– Jag tycker att det är bra i stort, vi är varken sämre eller bättre än övriga landet, men det finns alltid saker att påverka till det bättre.

Enver påpekar att en sak man kan bli bättre på är att sätta upp fler solceller och solfångare. På mässan kommer de att presentera ”Solkartan”, ett webbaserat verktyg på kommunens hemsida där fastighetsägare kan få information hur stor potential att producera solel som takytan på deras fastighet har. På lördagen får de även backup i montern av Lars Andrén, en av landets främsta experter inom solenergiområdet.

Vad betyder Grönt Boende för dig?
– Att leva sunt och hållbart utan att försämra komforten och livsglädjen. Det finns inget rätt eller fel alla har olika behov och i grunden handlar det om att byta teknik eller byta vanor.

Enver Memic och Gabriel Külen jobbar till vardags på kommunens bygglovavdelning som också kommer att finnas representerad i en monter på mässan.
– Besökarna kan alltså även få viss information om vad som gäller ur bygglovsynpunkt vid ny-, om- eller tillbyggnad, exempelvis de nya Attefallsåtgärderna och mycket annat, säger Enver.

Text: Cecilia Johansson


Så här kan du bli snällare mot miljön inom energiområdet
  1. Skaffa kunskap om den egna energianvändningen! Avläs din elräkning, ha koll och ta kontakt med oss!
  2. Stäng av apparater och utrustning som använder energi i onödan!
  3. Släck lampor efter dig och se över belysningen i ditt hem! Använd appen Lampguiden!
  4. Byt ut gamla kyl- och frysar till nya energisnåla!
  5. Se över uppvärmningen av ditt hem!

 

Norrköpings Kommun träffar du i monter 119 förutom rådgivning kan du även delta i en frågetävling med fina priser. Bygglovsavdelningen möter du i monter 104.

 

Vill du veta mer om Solkartan?
Testa själv på www.norrkoping.se/solkartan.