Helsingborg växer så det knakar


Helsingborg är landets åttonde största kommun med drygt 130 000 invånare. Men kommunen växer så det knakar och till år 2035 spås vi vara 175 000 helsingborgare och då behövs förstås fler bostäder. 

H+-projektet. För att tackla den framtida bostadsbristen så är Helsingborg i planeringsfasen för att bygga nya stadsdelar, projektet går under namnet H+. Ett projekt som väntas vara avslutat år 2035. Följande fyra stadsdelar kommer beröras av H+:

Gåsebäck. Det gamla industriområdet Gåsebäck ska få en välbehövlig ansiktslyftning och förändras så att både företag och privatpersoner år 3035 flyttar in i området.

Oceanhamnen. En spännande stadsdel som blir en förlängning av stadens befintliga kajpromenad. En stadsdel byggd på små öar där bostäder, kontor, restauranger, affärer och annan handel kommer att samsas om ytan. Spännande och vågad arkitektur kommer att göra Oceanhamnen till en extremt attraktiv plats i framtiden.

Husarområdet. Enligt planerna så ska man försöka bevara området kring den Rönnowska Skolan. Tanken är att bevara både stallet och kaserngården – den senare ska försöka omgärdas av flertalet byggnader.

Universitetsområdet. Här är planen att förvandla området till en plats för alla – under dygnets alla timmar. Universitetsområdet ska ha plats för fler bostäder, för kontor och för butiker; naturligtvis även med fler möjligheter inom utbildning.

På gång: HelsingborgsExpressen
Ett viktigt projekt är införandet av HelsingborgsExpressen, en satsning på spårvägsliknande, kapacitetsstarka bussar på Helsingborgs mest frekventa stadsbusslinje, 1:an. Förberedelsearbetena påbörjades i september 2016 och gator och hållplatser längs sträckan byggs nu om i etapper. I juni 2019 ska hela sträckan vara redo. En viktig del av sträckan är Drottninggatan/Järnvägsgatan där kollektivtrafiken ska prioriteras, bland annat med sidoförlagda busskörfält. Helsingborgs stad satsar också på att utveckla gatan med bättre och tydligare gång- och cykelstråk och med platser där människor vill vistas. Ombyggnaden av gatan startar i vår.