Så kan ditt kranvatten och avlopp hjälpa både plånbok och miljö


Visste du att en toalettstol som står och smårinner kan innebära ett slöseri på 700 kubikmeter vatten per år? Eller att diskningen efter dina stekta morgonomeletter kan leda till avloppsstopp som i sin tur kan orsaka översvämning? Att ha koll på sitt vatten och avlopp är inte bara bra för miljön, det kan även göra att du sparar pengar.

– När du duschar sparar du vatten genom att duscha kortare tid, men du sparar också på den energi som går åt för att värma upp vattnet. Dessutom krävs energi för att driva pumpar som transporterar vattnet, förklarar Jan Wilhelmsson från Karlstad kommun.

Du kan även bidra till ett renare vatten i naturen genom att hjälpa kommunens avloppsrening. Generellt gäller att du bara kan spola ned kiss, bajs, toalettpapper och miljömärkta rengöringsprodukter. Några saker som inte hör hemma i avloppet är skräp från hygienartiklar, kemiska produkter, överblivna mediciner och snus.

– Undvik att använda bakteriedödande produkter. Normalt sett finns det ingen orsak att desinficera våra hem eller oss själva. Tvärtom är det skadligt för reningsverket och även för oss själva i längden, berättar Jan. Undvik även att hälla ut matfett i avloppet. Matolja och andra flytande fetter stelnar vid lägre temperaturer vilket kan leda till att avloppsledningarna sätts igen. Då kostar det mycket pengar både för dig och kommunen.

– Torka i stället ur stekpannor med papper och släng det i matavfallspåsen. Flytande fett och matolja hälls i en förpackning (dock ej glasflaska) och lämnas in på en återvinningscentral, tipsar Jan.

För att spara på utrymmet i våra avloppsledningar och reningsinsatserna i reningsverken, ska alla fastighetsägare se till att deras dag- och dräneringsvatten är kopplat till kommunens dagvattenledningar. Då sparar kommunen både pengar och miljön eftersom det annars leds till reningsverket i onödan och också kan orsaka att orenat avloppsvatten bräddar ut till vattendrag om ledningen överbelastas vid skyfall.

– I förlängningen sparar även du pengar eftersom du som abonnent finansierar VA-verksamheten, avslutar Jan.

Här är några enkla tips som kan innebära stor besparing:

Stoppa läckage.
En droppande kran kan förbruka cirka 15 kubikmeter vatten per år. En strilande kran kan förbruka ungefär 300 kubikmeter. En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 700 kubikmeter per år.

Diska och tvätta med fulla maskiner.
Du vet väl att Karlstads kommun (utom Vallargärdet) har mjukt vatten? Det betyder att du ska använda minsta dosering av tvätt- och diskmedel.

Byt ut kranarna.
Toaletter, kranar, duschmunstycken kan bytas ut mot snålspolande.

Duscha i stället för att bada.
Då går det i regel åt mindre vatten.

Låt inte vattnet rinna.
Undvik att låta kranen i handfatet rinna när du rakar dig eller borstar tänderna.

Bevattning.
Samla gärna upp regnvatten i en tunna och använd till bevattning i trädgården.