Solcellsguiden – få svar på dina frågor om solceller


Funderar du på om det där med solceller är något för dig? Visste du att det finns stöd att söka för att installera dem? Jan Thorstensson, energi- och klimatrådgivare i Göteborg, Partille och Öckerö och hans kollegor guidar dig som är nyfiken men inte riktigt vet var du ska börja.

I monter E16 träffar du energirådgivarna.

Har mitt hus bra förutsättningar för solceller?
– Innan du bestämmer dig för om du vill installera solceller behöver du undersöka vilka förutsättningar ditt hus har. 

Ett användbart verktyg är en lokal solkarta som hjälper dig att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak. Solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion.

– Oftast är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Installationen blir då enkel och kostnadseffektiv. Så länge installationen följer takfallet eller fasaden krävs inte något bygglov förutsatt att det inte finns några speciella bevarandekrav för fastigheten.

Hur stor solcellsanläggning ska jag köpa? Och ryms den på mitt tak? 
– De flesta villatak är tillräckligt stora för att producera el som gott och väl täcker det du själv använder under soliga dagar. Det finns ändå anledning att fundera på utformningen. Hur stor anläggning du väljer påverkar även kostnaden och kan påverka lönsamheten, berättar Jan.

Vilka stöd och intäkter kan jag få?
– Det finns idag stöd till dig som vill skaffa solceller. Solcellsstödet uppgår till 30% av den totala kostnaden för installationen inklusive material. Dina solceller kan också ge intäkter i form av försäljning av överskottsel. Här kan vi som energi- och klimatrådgivare hjälpa till, men även Energimyndigheten har bra information.

Vad ska jag tänka på vid inköp och val av leverantör?  
– När du har kommit så pass långt i processen att det är dags att ta kontakt med en leverantör av en solcellsanläggning finns det en hel del saker att besluta. Valet av vilket företag du låter utföra installationen är minst lika viktigt som vilken typ av solcellsanläggning du väljer. Därför är det bra att jämföra erbjudanden från flera olika företag. Även här finns hjälp att få för den som känner sig villrådig.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?  
Med en solcellsinstallation blir du ägare till en elproduktionsanläggning och installationen på taket innebär en förändring av din fastighet. Innan, under och efter installationen har du både rättigheter och vissa skyldigheter gentemot olika parter, som din kommun, din el-nätsägare och din elhandlare och inte minst säkerhetsmässigt.
– Var noga med att kolla upp exakt vad som gäller innan du sätter igång, påminner Jan.